2016. október 9., vasárnap

Technikai-informatika tanárt vesznek fel a letenyei iskolába


A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Letenyei Tankerülete-Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola

                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola

technika-informatika szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8868 Letenye, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatán a technika valamint informatika tanórák és egyéb pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása a jogszabályi feltételeknek és az intézmény pedagógiai programjában foglaltaknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, technika-informatika szakos általános iskolai tanár szakképzettség,

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

•         szakmai önéletrajz

•         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pusztai Ferencné intézményvezető nyújt, a 06-20/927-4312 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Letenyei Tankerülete-Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola címére történő megküldésével (8868 Letenye, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/183/242-23/2016 , valamint a munkakör megnevezését: technika-informatika szakos általános iskolai tanár.

•         Személyesen: Pusztai Ferencné intézményvezető, Zala megye, 8868 Letenye, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatása után az intézmény vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7. (Forrás: közszolga.hu)2016. február 26., péntek

Új vezetője lesz március 1-jétől a Kliknek

Pölöskei Gáborné vezeti március 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (Klik) - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma csütörtökön az MTI-vel.
A jelenleg az Emmi köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkári posztját betöltő Pölöskei Gábornét az oktatásért felelős miniszter nevezte ki a Klik élére. A szaktárca tájékoztatása szerint miniszteri biztosként az intézményrendszer szakmai átalakításában is részt vesz majd.
Az intézményfenntartó gazdálkodási és szervezeti problémáinak megoldására, valamint az új fenntartói struktúra kialakítására vonatkozó feladatkörbe miniszteri biztosként Jenei Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem kancellárja kerül.
Hanesz József, a Klik jelenlegi elnöke közös megegyezéssel február 29-én távozik beosztásából - írták.
A közlemény szerint az intézményfenntartó élére kinevezett két vezetőtől az emberi erőforrások minisztere azt várja, hogy rövid távon biztosítsák az intézményfenntartó stabil, tehermentes működését, és készítsék elő a köznevelési kerekasztal véleményén alapuló, július 1-jétől bevezetendő új szervezeti és működési formát.
Olyan, az állami fenntartás stabilitására épülő szervezetnek kell létrejönnie, amely a tanulók érdekeit tartja szem előtt, épít az iskolák vezetőinek fokozottabb önállóságára és az ezzel járó nagyobb felelősségre - rögzítették.
Kitértek arra is: az az elvárás, hogy az iskolát érintő döntéseket helyi szinten hozzák meg, a rendszerben rejlő lehetőségeket optimálisan használják ki és csökkentsék az egyenlőtlenségeket. Az új szervezetnek biztosítania kell a feladatellátáshoz szükséges forrásokat, és érdekeltséget kell teremtenie az iskola vezetésének önállóságából adódó lehetőségek jobb kihasználására. Mindezek mellett optimalizálnia kell a belső adminisztratív folyamatokat, hogy a szükségtelen terhektől mentesítse a pedagógusokat és az iskolák vezetőit - olvasható a közleményben.
Az Emmi felidézte: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ azért jött létre 2013-ban, hogy a bizonytalan önkormányzati finanszírozás helyett az iskolák stabil működését, az oktató-nevelői munka nyugodt feltételeit, a diákok zavartalan oktatását garantálja.
A kormány biztosítja az intézményfenntartó tehermentes és a folyamatos feladatellátáshoz szükséges stabil költségvetési hátteret - hangsúlyozta a szaktárca. MTI

2016. február 2., kedd

Nem értik, miért akarnak tüntetni a tanárok

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára szerint érthetetlen a két legnagyobb szakszervezet által hirdetett bojkott, miközben a múlt héten még éppen ők követelték a köznevelési kerekasztal összehívását.

Nem értik, miért akarnak tüntetni a tanárok

Fiatalos lendületben a letenyei művészeti iskola

Letenye Város Fúvószenekarának Újévi koncertje is bizonyította, hogy nagyfokú érdeklődés övezi a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és tanárainak munkáját.
Fiatalos lendületben a letenyei művészeti iskola